TÉMATA SYMPOZIA:

  • Moderní trendy v léčbě roztroušené sklerózy
  • Likvorová diagnostika u roztroušené sklerózy
  • Sesterská sekce

ORGANIZAČNÍ INFORMACE

Termín konání:
16. – 17. září 2010

Místo konání – Olomouc

  • Konvikt – umělecké centrum Univerzity Palackého v Olomouci
    Univerzitní 3–5, Olomouc

Jednací jazyk:
český, slovenský, anglický

Registrace účastníků:

16. 9. 2010

   

14.00 – 18.00 hodin

17. 9. 2010


8.00 – 11.00 hodin

Instalace stánků:

16. 9. 2010

   

12.00 – 16.00 hodin

17. 9. 2010

7.00 – 8.30 hodin

ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY

Délka 10 minut.
Dataprojekce, akceptovány jsou diskety, CD, DVD, flash disk (formát PowerPoint 2003, PowerPoint 2007, XP).
Diapozitivy, zpětná projekce a VHS nejsou akceptovatelné formáty.

ABSTRAKTY

Pokyny pro zaslání abstraktu:
Word, jednoduché řádkování, velikost písma 11, typ písma Times New Roman, maximální rozsah 2 500 znaků včetně mezer. Název uveďte tučně a velkými písmeny.

Termín dodání abstraktu: 15. 7. 2010
Text pošlete elektronicky na adresu: ms2010(at)seznam.cz

Informace o přijetí přednášky bude prezentujícímu autorovi zaslána do 15. 8. 2010.

PŘIHLÁŠKY K ÚČASTI

Přihlášky k účasti jsou součástí zasílaného materiálu nebo je naleznete na těchto stránkách (on line nebo ke stažení). Přihlášku je možno poslat elektronicky, poštou nebo faxem Konferenčnímu servisu UP.
Vyberte prosím pouze jeden způsob zaslání přihlášky.

Termín zaslání přihlášky: 30. 6. 2010

Po tomto datu pořadatel nemůže garantovat aktivní účast s uvedením sdělení v programu konference, získání materiálů, účast na doprovodném programu a certifikát ČLK.

Potvrzení registrace, tj. informace o přijetí přihlášky k účasti, zašleme do 31. 8. 2010.

AKREDITACE

Akce bude zařazena do systému celoživotního vzdělávání lékařů, kreditové ohodnocení bude uvedeno na webových stránkách konference.

POPLATKY

Registrační poplatek
(včetně 20 % DPH)

 

platba do 30. 6. 2010
(bankovním převodem)

 

platba od 1. 7. 2010
(hotově u registrace)

RP lékaře

700,–

900,–

RP sestry a radiologického pracovníka

300,–

500,–

Aktivní účastník do 35 let

zdarma

Registrační poplatek zahrnuje účast na odborném programu včetně výstavy firem, tiskové materiály, účast na společenském programu, občerstvení a certifikát ČLK.

Způsob platby

Převodem:
Platbu registračního poplatku zašlete na účet Univerzity Palackého v Olomouci nejpozději do 30. 6. 2010:

Název účtu:
Univerzita Palackého v Olomouci
Číslo účtu:
19-1096330227/0100, variabilní symbol 99902114
Komerční banka, a. s., pobočka Olomouc

Pro účastníky ze zahraničí:
IBAN: CZ 0901000 000191096 33 0227
BIC: KOMBCZPPxxx

Hotově u registrace:
Po 1. 7. 2010 nelze platit poplatky převodem, pouze v hotovosti u registrace.

V případě, že budete požadovat vystavit fakturu či daňový doklad, vyplňte v přihlášce příslušnou kolonku, nutno uvést a DIČ.

NUTNÉ! NEPŘEHLÉDNĚTE!

Pokud uhradíte registrační poplatek na účet, prosíme o zaslání kopie
dokladu o zaplacení e-mailem, poštou nebo faxem s uvedením,
za koho je částka hrazena.

SPOLEČENSKÉ AKCE

16. 9. 2010 v 19 hodin na nádvoří Konviktu, společenské setkání účastníků.

Zájem o účast na společenském setkání vyznačte v přihlášce.

UBYTOVÁNÍ

Ubytování je rezervováno v termínu 16. – 17. 9. 2010 (1 noc) v hotelu Flora, Krapkova 34, Olomouc, tel. 585 422 200, e-mail: recepce(at)hotelflora.cz, www.hotelflora.cz.

V hotelu si účastníci ubytování objednávají sami. Při objednávání je nutno vždy uvést, že se jedná o účastníka Neuroimunologického sympozia (jinak hotel může sdělit, že je obsazen).

Rezervace pro účastníky sympozia je maximálně do 15. srpna 2010, poté hotel nevyčerpanou rezervovanou kapacitu ruší.

ZRUŠENÍ ÚČASTI

V případě zrušení účasti prosíme podat písemnou zprávu Konferenčnímu servisu UP.
Účastníkům, kteří uhradí poplatky a zruší účast do 30. 6. 2010, budou poplatky vráceny v plné výši. Po tomto termínu poplatky nevracíme, ale zašleme materiály z konference.

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

Termín dodání abstraktů 15. 7. 2010
Termín zaslání přihlášky k účasti 30. 6. 2010
Termín zaplacení poplatků převodem 30. 6. 2010
Potvrzení o přijetí přednášky 15. 8. 2010
Potvrzení registrace 31. 8. 2010

KONTAKTY

Vědecký sekretariát:

doc. MUDr. Jan Mareš, Ph.D.
Neurologická klinika LF UP a FNOL
I. P. Pavlova 6
775 20 Olomouc
Tel.: 605 783 877
E-mail: maresja(at)email.cz

Registrace a ubytování:

Ludmila Vašková
Konferenční servis Univerzity Palackého v Olomouci
Biskupské nám. 1
771 11 Olomouc
Tel.: 585 631 054, 739 329 962
Fax: 585 222 802
E-mail: ludmila.vaskova(at)upol.cz