ZÁŠTITU PŘEVZALI

prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc. – rektor Univerzity Palackého v Olomouci
prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc. – děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
MUDr. Radomír Maráček – ředitel Fakultní nemocnice Olomouc
Ing. Martin Tesařík – hejtman Olomouckého kraje
Martin Novotný – primátor Statutárního města Olomouce

   

POŘADATELÉ

Sekce pro neuroimunologii a likvorologii ČNS ČLS JEP
Slovenská neurologická spoločnosť SLS
Univerzita Palackého v Olomouci
Fakultní nemocnice Olomouc

  

ORGANIZÁTOŘI

Předseda sympozia:
doc. MUDr. Jan Mareš, Ph.D.

Předseda organizačního výboru:
prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc.

Vědecký sekretář sympozia:
MUDr. Vladimíra Sládková

   

ČESTNÉ PŘEDSEDNICTVO

doc. MUDr. Otakar Keller, CSc., předseda České neurologické společnosti ČLS JEP
doc. MUDr. Ján Benetin, Ph.D., předseda Slovenské neurologické spoločnosti SLS
MUDr. Radomír Taláb, CSc., předseda Sekce pro neuroimunologii a likvorologii ČNS ČLS JEP

prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.
prof. MUDr. Jaroslav Opavský, CSc.
prof. MUDr. Karel Urbánek, CSc.
doc. MUDr. Pavel Adam, CSc.
doc. MUDr. Martin Bojar, CSc.
doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc.
doc. MUDr. Eva Havrdová, CSc.
doc. MUDr. Michal Mayer, CSc.
prof. MUDr. Martin Petřek, CSc.
doc. MUDr. David Stejskal, Ph.D., MBA, EurChem
doc. MUDr. Pavel Štourač, Ph.D.
MUDr. David Doležil, Ph.D.
MUDr. Michal Dufek
MUDr. Dana Horáková, Ph.D.
MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.
MUDr. Martina Koudelková
MUDr. Helena Marečková, CSc.
MUDr. Jiří Piťha
MUDr. Olga Zapletalová

   

VĚDECKÝ A PROGRAMOVÝ VÝBOR

doc. MUDr. Jan Mareš, Ph.D.
předseda vědeckého a programového výboru

doc. MUDr. Pavel Adam, CSc.
doc. MUDr. Stanislav Buřval, Ph.D.
doc. MUDr. Eva Havrdová, CSc.
doc. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., FESO
doc. MUDr. Petr Hluštík, Ph.D.
doc. MUDr. David Školoudík, Ph.D.
doc. MUDr. Pavel Štourač, Ph.D.
doc. MUDr. Ivanka Vlachová
MUDr. David Doležil, Ph.D.
MUDr. Michal Dufek
MUDr. Jiří Fiedler, Ph.D.
MUDr. Alena Gaťková
MUDr. Dana Horáková, Ph.D.
MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.
MUDr. Martina Koudelková
MUDr. Libuše Lhotáková
MUDr. Helena Marečková, CSc.
MUDr. Eva Meluzínová
prim. MUDr. Eva Medová
MUDr. Alena Novotná
MUDr. Jiří Piťha
MUDr. Radomír Taláb, CSc.
MUDr. Marta Vachová
MUDr. Romana Vančurová
MUDr. Olga Zapletalová

  

ORGANIZAČNÍ VÝBOR

prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc.
předseda organizačního výboru

Členové organizačního výboru:
MUDr. Andrea Bártková, Ph.D.
MUDr. Jindřiška Burešová
MUDr. Jana Doláková
MUDr. Kateřina Farníková
MUDr. David Franc
MUDr. Zuzana Grambalová
Bc. Hana Hettychová
PhDr. Rostislav Hladký
Ing. Jitka Holišová
Jitka Hýbnerová
Lenka Kalandrová
MUDr. Jana Klosová
Monika Košťálková
MUDr. Petr Konečný
MUDr. Michal Král
prim. MUDr. Alois Krobot, Ph.D.
Anna Kunčarová
MUDr. Blanka Luběnová
MUDr. Rostislav Mařák
MUDr. Martin Nevrlý
MUDr. Katarína Obereignerů
PhDr. Radko Obereignerů, Ph.D.
prim. MUDr. Pavel Otruba
Petra Řeháková
MUDr. Bronislava Schusterová, Ph.D.
Jaroslava Sklenářová
MUDr. Dagmar Spurná
MUDr. Daniel Šaňák, Ph.D.
PhDr. Tereza Štecková
Ludmila Vašková
MUDr. Tomáš Veverka
MUDr. Hana Přikrylová Vranová
MUDr. Viktor Weiss