Program

Programme in English
Časový harmonogram

16. září 2010

AUDITORIUM

Předsedající: Havrdová E., Taláb R.

17.00

Zahájení sympozia
Kaňovský P. (Olomouc, CZ)

17.15

New Treatment Options in MS
Vass K. (Vienna, AT)

18.00

MRI in Therapy Optimisation
Enzinger Ch. (Graz, AT)

19.00

Uvítací recepce – nádvoří Konviktu – Uměleckého centra Univerzity Palackého


17. září 2010 – dopolední sekce

AUDITORIUM

Předsedající: Mareš J., Štourač P.

9.00

Uvítání a úvod ke druhému dni
Kaňovský P. (Olomouc, CZ)

9.15

Multiple sclerosis: disease overview
Kieseier B. C. (Düsseldorf, DE)

10.00

Treatment guidelines and algorithms
Hartung H.-P. (Düsseldorf, DE)

 

 

10.40

Přestávka

 

 

11.00

Satelitní sympozium Merck Serono
Future MS therapies
Kieseier B. C. (Düsseldorf, DE)
Cladribine tablets short-course oral therapy in relapsing MS: efficacy results of CLARITY trial
Mareš J. (Olomouc, CZ)
Cladribine tablets short-course oral therapy in relapsing MS: safety outcomes of CLARITY trial
Kovářová I. (Praha, CZ)

 

 

12.00

Oběd


17. září 2010 – odpolední sekce I

AUDITORIUM: Moderní trendy v léčbě roztroušené sklerózy I

Předsedající: Havrdová E., Hradílek P.

13.00

Změnili jsme svůj přístup k RS za posledních 10 let?
Havrdová E. (Praha, CZ)

13.15

Monoklonální protilátky v léčbě roztroušené sklerózy
Piťha J. (Teplice, CZ)

13.30

Nová epidemiologická data u RS v ČR
Vachová M. (Teplice, CZ)

13.45

Lymeská borrelióza a roztroušená skleróza mozkomíšní – koincidence či kauzální vztah?
Bojar M., Hulínská D., Meluzínová E., Mináriková M. (Praha, CZ)

14.00

Meranie hrúbky retinálnej vrstvy optického nervu metódou laserovej polarimetrie s variabilnou kornálnou kompenzáciou (GDx) – nový spôsob sledovania degeneratívnych zmien pri roztrúsenej skleróze?
Kantorová E., Turčanová-Koprušáková M., Michalik J., Sivák Š., Nosáľ V., Kurča E., Blahušiaková A., Koyšová M., Šesták M., Žiak P. (Martin, SK)

14.15

Poruchy myelinu a demyelinizace vyvolané systémovým onemocněním nebo vedlejšími účinky imunomodulační terapie
Zapletalová O., Woznicová I., Hradílek P., Havelka J. (Ostrava, CZ)

14.30

Demyelinizace a remyelinizace u roztroušené sklerózy
Hradílek P., Zapletalová O., Woznicová I. (Ostrava, CZ)

 

 

14.45

Přestávka


17. září 2010 – odpolední sekce II

AUDITORIUM: Moderní trendy v léčbě roztroušené sklerózy II

Předsedající: Štourač P., Doležil D.

15.00

Neurodegenerace a její ovlivnění u roztroušené sklerózy mozkomíšní
Štourač P., Hladíková M., Praksová P., Kontrová I., Benešová Y. (Brno, CZ)

15.15

Léčba juvenilní roztroušené sklerózy
Dufek M. (Brno, CZ)

15.30

Komplexní sledování pacienta s klinicky izolovaným syndromem
Horáková D., Týblová M., Vaněčková M., Seidl Z., Krásenský J., Havrdová E. (Praha, CZ)

15.45

Léčba agresivní roztroušené sklerózy
Krasulová E., Havrdová E., Kemlink D., Trněný M., Kozák T. (Praha, CZ)

16.00

Dvouleté zkušenosti s léčbou natalizumabem v MS Centru Neurologické kliniky FNKV Praha
Bučilová V., Zímová D., Medová E., Doležil D., Krajčová Z., Sojková K. (Praha, CZ)

16.15

Měření tloušťky vrstvy nervových vláken sítnice u nemocných s roztroušenou sklerózou a optickou neuritidou
Fiedler J., Peterka M., Fidranská H., Frdlíková D. (Plzeň, CZ)

16.30

Fingolimod – nadějný perorální lék v léčbě sclerosis multiplex. Mechanismus účinku a výsledky klinických studií
Doležil D., Medová E., Bučilová V., Zímová D. (Praha, CZ)

 

 

16.45

Přestávka


17. září 2010 – odpolední sekce III

LEKTORIUM: Likvorová diagnostika u roztroušené sklerózy

Předsedající: Adam P., Stejskal D.

13.00

Význam vyšetřování likvoru u roztroušené sklerózy
Adam P., Sobek O., Koudelková M., Kelbich P. (Praha, CZ)

13.15

Nové možnosti diagnostiky roztroušené sklerózy pomocí izoelektrické fokusace ve třídě IgA, IgM a lehkých řetězců FLC
Koudelková M. (Praha, CZ)

13.30

Způsob a význam detekce oxidačního vzplanutí makrofágů v likvorové diagnostice postižení centrálního nervového systému
Kelbich P., Koudelková M., Hanuljaková E., Procházka J., Peruthová J. (Praha, CZ)

13.45

Markery zánětu a neurodegenerace v likvoru pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní
Sládková V., Mareš J., Hluštík P., Kaňovský P. (Olomouc, CZ)

14.00

Detekce zvýšené koncentrace lehké podjednotky neurofilament v mozkomíšním moku pacientů s roztroušenou sklerózou
Lábaj J., Bartoš A., Kotoučová J., Zímová D., Doležil D. (Praha, CZ)

14.15

Využití průtokové cytometrie pro detekci buněčných subpopulací v likvoru
Novák M., Pikalová Z., Indrák K. (Olomouc, CZ)

14.30

Stávající možnosti laboratorní medicíny v diagnostice vybraných neurodegenerativních chorob se zřetelem na roztroušenou sklerózu
Stejskal D., Švesták M., Kůrková I., Procházková J., Nekl L., Neklová J., Prošková J., Sporová L., Hejduk P., Mareš J., Vranová H., Kaňovský P. (Prostějov, Olomouc, CZ)

 

 

14.45

Přestávka


17. září 2010 – odpolední sekce IV

Filmový sál: Sesterská sekce I

Předsedající: Pyciaková L., Jonczyová V.

13.00

Roztroušená skleróza mozkomíšní – charakteristika onemocnění
Kalandrová L., Košťálková M. (Olomouc, CZ)

13.15

Terapeutické postupy při léčbě roztroušené sklerózy
Košťálková M., Kalandrová L. (Olomouc, CZ)

13.30

Moderní trendy v léčbě roztroušené sklerózy – MxA. Devicova choroba
Pyciaková L. (Praha, CZ)

13.45

Natalizumab – mechanismus účinku a pravidla při jeho podávání
Řeháková P. (Olomouc, CZ)

14.00

Experimentální léčba maligní relabující-progredující formy RS
Jonczyová V. (Praha, CZ)

14.15

Rehabilitační péče u roztroušené sklerózy
Coufalová R., Eyerová A. (Olomouc, CZ)

14.30

Výskyt a ošetřování dekubitů u pacientů s roztroušenou sklerózou
Urbánková K. (Olomouc, CZ)

 

 

14.45

 Přestávka


17. září 2010 – odpolední sekce V

Filmový sál: Sesterská sekce II

Předsedající: Kalandrová L., Řeháková P.

15.00

Klinické projevy roztroušené sklerózy
Svozilová A., Štěrbová M. (Olomouc, CZ)

15:15

Neuropsychiatrické prejavy pacientov s roztrúsenou sklerózou
Obereignerů K., Obereignerů R., Sládková V., Mareš J., Kaňovský P. (Olomouc, CZ)

15:30

Sexuální dysfunkce u pacientů s RS
Petra Řeháková (Olomouc, CZ)

15:45

Pomocné vyšetřovací metody u RS – lumbální punkce
Eva Janitová, Věra Gregůrková (Olomouc, CZ)

16:00

Vyšetření likvoru u roztroušené sklerózy
Jaroslava Sklenářová (Olomouc, CZ)

16:15

Evokované potenciály u RS, VEP
Dana Kührová, Kateřina Vašutová (Olomouc, CZ)

16:30

Život s roztroušenou sklerózou
Marcela Jiroušková (Traplice, CZ)