Česká neurologická společnost ČLS JEP
Slovenská neurologická spoločnosť SLS
Sekce pro neuroimunologii a likvorologii ČNS ČLS JEP
Univerzita Palackého v Olomouci
Fakultní nemocnice Olomouc

pořádají

6. OLOMOUCKÉ
NEUROIMUNOLOGICKÉ SYMPOZIUM
S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

 

 

 

 

Organizační zajištění: Konferenční servis UP